Strój “ochronny” z marketu?

2018-01-30 12:51:19 (ost. akt: 2018-01-30 12:51:25)
Strój “ochronny” z marketu?

Autor zdjęcia: Pixabay.com

Spora część (35 proc.) pracodawców z małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce uważa, że praca w ich zakładach nie wiąże się z żadnym ryzykiem dla zdrowia i życia pracownika. A jak wygląda rzeczywistość?

Mali i średni przedsiębiorcy są gotowi inwestować w bhp głównie ze względu na korzyści ekonomiczne wynikające z zapewnienia bezpiecznych warunków wykonywania obowiązków służbowych. Tak wynika z IV edycji badania Koalicji Bezpieczni w Pracy.

Raport wyodrębnia również trzy różne postawy przedsiębiorców wobec zagadnień związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. Wśród firm z sektora MŚP mamy zarówno te świadomie kreujące swoją politykę bhp, jak i te, które jedynie incydentalnie zajmują się tymi kwestiami oraz takie, które z wielką rezerwą podchodzą do realizacji wymogów formalno-prawnych narzuconych przez państwo.

Badanie zostało przeprowadzone na grupie 300 małych i średnich przedsiębiorstw, które odpowiedzialne są za wytwarzanie ponad 50 proc. PKB w Polsce.

— Wybór takiej grupy badawczej podyktowany był tym, że firmy te nie są objęte przez ustawodawcę obowiązkiem utworzenia służb bhp — wyjaśnia Andrzej Smółko, przewodniczący Koalicji Bezpieczni w Pracy. — Zgodnie z polskim prawem przedsiębiorcy zatrudniający do 100 pracowników mogą powierzyć wykonywanie zadań bhp pracownikowi, zatrudnionemu także do innych zadań, a w określonych przypadkach mogą nawet te obowiązki wykonywać samodzielnie. Jak pokazują wyniki naszego raportu, z takiej możliwości korzysta jedynie 8 procent firm. Zdecydowana większość, bo aż 70 procent wspiera się w tym zakresie kompetencjami zewnętrznych podmiotów. W przypadku przedsiębiorstw zatrudniających do 49 pracowników odsetek ten wynosi nawet 76 procent – dodaje ekspert.

W sektorze MŚP najczęściej podczas pracy wykorzystywana jest odzież (72 proc.), obuwie (64 proc.) oraz rękawice (62 proc.) ochronne. Z badania wynika, że w średnich przedsiębiorstwach częściej niż w małych używane są środki ochrony indywidualnej.

Ponad 20 proc. małych firm deklaruje, że nie używa żadnych środków ochrony indywidualnej, ponieważ nie ma takiej potrzeby.

Oprócz samego faktu używania odzieży ochronnej bardzo duże znaczenie ma także ich jakość. Tyko wtedy mogą one prawidłowo spełniać swoją funkcję.

To pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w firmie.


— Można odnieść wrażenie, że większość respondentów tegorocznego badania nie miała świadomości, iż nie każde rękawice przeznaczone do pracy, które można kupić w markecie budowlanym, są środkiem ochrony indywidualnej, czyli posiadają znak CE i są zgodne z wymogami unijnych dyrektyw w zakresie norm bezpieczeństwa — mówi Elżbieta Rogowska, ekspert producenta odzieży ochronnej. — Pytanie zatem sprowadza się do tego, czy używane przez firmy artykuły są środkami ochrony indywidualnej i spełniają rzeczywiście wymagania normatywne. Moje wątpliwości w tym zakresie znajdują potwierdzenie w odpowiedziach na inne pytanie, w którym aż 42 proc. respondentów twierdzi, że zapisy o używaniu konkretnych środków ochrony indywidualnej znajdują się w firmowych regulaminach pracy. Jednak z reguły w dokumencie tym widnieje jedynie ogólna informacja o konieczności używania przez pracowników rękawic, hełmów czy odzieży roboczej – tłumaczy Rogowska.

Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w firmie. Powinien stale podejmować działania zmierzające do zabezpieczenia pracowników przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla ich zdrowia i życia czynników występujących w środowisku pracy oraz zapewniać higieniczne warunki jej wykonywania.

Wypadków w naszym regionie nadal jest sporo, choć widać pewien spadek złych statystyk. To wynik m.in. wzmożonych kontroli oraz prowadzonych przez OIP w Olsztynie programów edukacyjnych. Z raportu OIP wynika, w 2016 roku inspektorzy pracy zbadali 80 wypadków przy pracy (nie ma jeszcze danych za rok 2017). W zbadanych wypadkach poszkodowanych zostało 106 pracowników, z których 13 poniosło śmierć, 23 doznało ciężkich obrażeń ciała, 70 obrażeń lekkich.

Najczęściej przyczynami wypadków są: brak lub niewłaściwe urządzenia ochronne; nieprawidłowa ocena ryzyka zawodowego; niewłaściwy stan techniczny maszyn i urządzeń technicznych; brak instrukcji oraz brak lub źle przeprowadzone szkolenia bhp (dane OIP Olsztyn). Oprac. Kr

Komentarze (0)

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB