Nowa ustawa o delegowaniu pracowników

2016-03-31 10:55:49 (ost. akt: 2016-03-31 10:58:18)
Nowa ustawa o delegowaniu pracowników

Autor zdjęcia: Adam Nowiński

Rząd przyjął ustawę dotyczącą delegowania pracowników. Jest to konieczne do spełnienia warunków unijnej dyrektywy. Zapisy wejdą w życie w czerwcu.

Zgodnie z postanowieniami unijnej dyrektywy pracodawca delegujący swojego pracownika do naszego kraju będzie musiał zapewnić mu odpowiednie warunki zatrudnienia dotyczące m.in. norm i wymiaru czasu pracy, długości urlopu wypoczynkowego, minimalnego wynagrodzenia, bezpieczeństwa i higieny pracy. Jeśli pracownik delegowany z Polski lub do Polski skorzysta z prawa do wszczęcia postępowania administracyjnego lub sądowego przeciwko pracodawcy, to będzie chroniony przed niekorzystnym traktowaniem z jego strony.
Oddelegowany do naszego kraju pracownik będzie współpracował z wyznaczoną przez pracodawcę osobą. Będzie miała ona obowiązek w razie potrzeby kontaktowania się z Państwową Inspekcją Pracy oraz do przesyłania i otrzymywania dokumentów. Osoba taka w czasie delegowania ma przebywać w naszym kraju. Pracodawca delegujący pracownika będzie zobowiązany także (w okresie delegowania) do przechowywania w Polsce niektórych dokumentów (w postaci elektronicznej lub papierowej) związanych ze stosunkiem pracy oraz ich udostępniania na wniosek PIP. Jednocześnie w ciągu dwóch lat po zakończeniu pracy w Polsce przez pracownika delegowanego pracodawca ma dostarczyć PIP dokumenty związane z jego stosunkiem pracy, nie później niż w ciągu 15 dni roboczych od daty otrzymania wniosku z PIP.
Pracodawcy zobowiązany jest również do złożenia do PIP do dnia rozpoczęcia pracy oświadczenia zawierającego informacje niezbędne do przeprowadzenia kontroli w miejscu pracy pracownika. PIP ma obowiązek prowadzić i aktualizować – w języku polskim i co najmniej jednym innym języku oficjalnym UE – stronę internetową, na której będą opisane warunki zatrudnienia i przepisy prawne, które muszą być stosowane do pracowników delegowanych na terytorium Polski. Pracownicy będą mogli na niej zapoznać się również procedurą składania skarg.
Kolejnym obowiązkiem nałożonym na Państwową Inspekcję Pracy ma być nakaz współpracy z organami państw członkowskich. PIP ma także powiadamiać pracodawców delegujących pracowników z terytorium RP o ewentualnych decyzjach w sprawie nałożenia na nich administracyjnej kary pieniężnej lub grzywny administracyjnej czy o wnioskach o egzekucję takich kar lub grzywien. Kontrole inspekcji mają przeciwdziałać nadużyciom związanym z delegowaniem pracowników. W projekcie ustawy przedstawiono katalog naruszeń przepisów ustawy, za które  przewidziano karę grzywny w wysokości od tysiąca do 30 tys zł.
Ustawa ma wejść w życie 18 czerwca 2016 r. Państwa członkowskie Unii Europejskiej tego dnia muszą przyjąć przepisy konieczne do wdrożenia zapisów dyrektywy.

kraw


Komentarze (0)

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB