Miejskie Urzędy Pracy

Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego w Olsztynie

10-450 Olsztyn
Al. Piłsudskiego 64B

tel: (89) 537 28 00
fax: (89) 537 28 01
e-mail: olol@praca.gov.pl


Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego Filia w Biskupcu

11-300 Biskupiec
ul. Chrobrego 26

tel: (89) 715 24 45
fax: (89) 715 37 09
e-mail: ololbi@praca.gov.pl

Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego Filia w Dobrym Mieście

11-040 Dobre Miasto
Plac 1 Sierpnia 1

tel/fax: (89) 616 11 29
e-mail: ololdo@praca.gov.pl

Link strony Miejskiego Urzędu Pracy w Olsztynie: www.psz.praca.gov.pl.