Powiatowe Urzędy Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Bartoszycach

11-200 Bartoszyce,
ul. Grota Roweckiego 1
Sekretariat
Tel.: (89) 762-06-73
Fax: (89) 762-62-22
Fax: (89) 762-19-82

Link do ofert pracy: http://pup.bartoszyce.ibip.pl/public/?id=14948.

Powiatowy Urząd Pracy w Braniewie

ul. Kościuszki 118
14-500 Braniewo
Tel.: (55) 644-32-22
Fax: (55) 644-32-24
Email: olbr@up.gov.pl, olbr@praca.gov.pl

Link do ofert pracy: http://pupbraniewo.pl/kat/id/17.

Powiatowy Urząd Pracy w Działdowie

ul. Chopina 6
13-200 Działdowo
Tel.: (23) 697-59-00, (23) 697-59-01
Email: oldz@praca.gov.pl; oldz@up.gov.pl

Link do ofert pracy: http://pup.dzialdowo.sisco.info/?id=383.

Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu

ul. Saperów 24
82-300 Elbląg
Tel.: (55) 237-67-00 (centrala)
Fax: (55) 237-67-99
Email: olel@up.gov.pl, olel@praca.gov.pl
WWW: www.elblag.up.gov.pl

Link do ofert pracy: http://www.elblag.up.gov.pl/kat/id/61.

Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu Filia w Pasłęku

Plac Świętego Wojciecha 5
Tel.: (55) 249-96-00
Fax: (55) 249-96-10
E-mail: olelpa@up.gov.pl, paslek@elblag.up.gov.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Ełku

ul. Suwalska 38
19-300 Ełk
Tel.: (87) 629-02-00
Fax: (87) 629-02-04
Email: olek@praca.gov.pl, sekretariat@pup.elk.pl

Link do ofert pracy: http://www.pupelk.samorzady.pl/?k=10.

Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku

ul. Gdańska 11
11-500 Giżycko
Tel.: (87) 429-64-40
Fax: (87) 429-64-75

Link do ofert pracy: http://www.gizycko.pup.gov.pl/index/php?strona=41.

Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi

ul. Żeromskiego 18
19-500 Gołdap
Tel./Fax: (87) 615-03-95, (87) 615-03-70
Email: olgo@praca.gov.pl

Link do ofert pracy: http://www.goldap.pup.gov.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=5&Itemid=83.

Powiatowy Urząd Pracy w Iławie
Jednostka Samorządu Terytorialnego

ul. 1 Maja 8b,
14-200 Iława
Tel.: (89) 649-55-02

Link do ofert pracy: http://www.pup.ilawa.pl/oferty-pracy/.

Powiatowy Urząd Pracy w Kętrzynie

ul. Limanowskiego 1
11-400 Kętrzyn
Tel.: 089 752-32-36
Fax: 089 752-55-51
Email: olke@praca.gov.pl
WWW: http://up.ketrzyn.pl

Link do ofert pracy: http://up.ketrzyn.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=131&Itemid=1.

Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim

ul. Dębowa 8
11-100 Lidzbark Warmiński
Tel.: (89) 767-33-39
Fax: (89) 767-35-66
Email: olli@praca.gov.pl

Link do ofert pracy: http://www.puplidzbark.pl/praca/oferty_pup.html.

Filia PUP Lidzbark Warmiński w Ornecie

ul. Dworcowa 4
11-130 Orneta
Tel.: (55) 242-10-71 (ewidencja i świadczenia)
Tel.: (55) 242-39-44 (szkolenia, staże, prace interwencyjne, doradca zawodowy)
Fax: (55) 242-10-71
Email: olli@praca.gov.pl

Filia w Mikołajkach

ul. Kolejowa 7
11-730 Mikołajki,
Tel.: (87) 421-98-03
Tel.: (87) 421-98-04
Tel.: (87) 421-54-06
Email: olmrmi@praca.gov.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Mrągowie

ul. Kopernika 1
11-700 Mrągowo
Tel.: (89) 743-35-00
Fax: (89) 743-35-01
Email: olmr@praca.gov.pl ; sekretariat@pupmragowo.pl
WWW: http://www.pupmragowo.pl

Link do ofert pracy: http://www.pupmragowo.pl/oferty_pracy/oferty_lokalne.html.

Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy

ul. Traugutta 23
13-100 Nidzica
Tel.: (89) 625-01-30
Fax: (89) 625-01-39

Link do ofert pracy: http://www.nidzica.up.gov.pl/index.php?strona=71.

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Mieście Lubawskie

ul. Grunwaldzka 3
13-300 Nowe Miasto Lubawskie
Tel.: (56) 472-42-80
Tel.: (56) 474-31-02
Fax: (56) 472-42-90
Email: olno@praca.gov.pl

Link do ofert pracy: http://www.pupnowemiastolubawskie.pl/?c=mdOfertyPracyPUPNew-cmPokaz.

Powiatowy Urząd Pracy w Olecku

ul. Armii Krajowej 30
19-400 Olecko
Tel.: (87) 520-30-78
Tel.: (87) 520-25-33
Fax: (87) 520-27-46
Email: biuro@pup.olecko.pl

Link do ofert pracy: http://pup.olecko.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=76&Itemid=66.

Powiatowy Urząd Pracy w Ostródzie

ul. Mickiewicza 32
14-100 Ostróda
Tel.: (89) 642-95-10
Tel.: (89) 646-42-92
Fax: (89) 646-29-56
Email: olos@praca.gov.pl

Link do ofert pracy: http://pup.ostroda.ibip.pl/public/?id=14949.

Powiatowy Urząd Pracy w Piszu

ul. Zagłoby 2
12-200 Pisz
Tel.: (87) 425-24-30
Fax: (87) 425-24-40
Email: olpi@praca.gov.pl

Link do ofert pracy: http://www.pup.pisz.pl/Notices.html.

Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie

ul. Ogrodowa 17
12-100 Szczytno
Tel./Fax: (89) 624-32-87
Email: olsz@up.gov.pl

Link do ofert pracy: http://www.szczytno.up.gov.pl/praca_inter.htm.

Powiatowy Urząd Pracy w Węgorzewie


ul. Gen. J. Bema 16A
11-600 Węgorzewo
Tel.: (87) 429-69-00
Fax: (87) 429-69-01
Email: olwe@praca.gov.pl, olwe@up.gov.pl

Link do ofert pracy: http://studio4kolor.sisco.pl/mazury/pup-joomla/index.php?option=com_content&task=view&id=74&Itemid=58.