9 miesięcy pod ochroną

2011-03-31 11:20:35 (ost. akt: 2011-04-05 15:12:26)

Jesteś w ciąży? W pracy jesteś pod ochroną. Pracodawca nie ma prawa przyszłej matki zwolnić, zmniejszyć wynagrodzenia, wysłać w delegację ani zatrudniać w warunkach szkodliwych dla jej zdrowia.

Jeśli pracodawca żąda wykonania pracy szkodliwej dla przyszłej mamy, ma ona prawo odmówić.

Jeśli pracodawca żąda wykonania pracy szkodliwej dla przyszłej mamy, ma ona prawo odmówić.

Autor zdjęcia: Dobrochna Bugiera

Zadaniem przepisów regulujących ochronę kobiety w ciąży jest uchronienie przyszłej mamy przed szkodliwym wpływem wykonywanej pracy oraz ochrona jej dziecka. Często kobiety nie zdają sobie sprawy z tego, jakimi prawami dysponują oraz czego mogą się domagać od swojego pracodawcy. Jednak, aby kobiecie w ciąży należało się szczególne traktowanie w miejscu pracy, musi o swoim stanie powiadomić pracodawcę i dostarczyć zaświadczenie lekarskie stwierdzające ciążę. Od tej chwili pracodawca musi udzielać podwładnej zwolnień od pracy na zalecone przez lekarza badania lekarskie, związane z ciążą, które nie mogą być przeprowadzone w godzinach pracy.

Tylko w dzień, najwyżej osiem godzin
Szczególna ochrona kobiety w ciąży obejmuje zakaz zatrudniania przy pracach uciążliwych lub szkodliwych dla jej zdrowia. Jest to zakaz bezwzględny — nie można zatrudnić ciężarnej nawet za jej zgodą. Kobieta ma prawo odmówić wykonania szkodliwej dla niej pracy i nie będzie to z jej strony naruszeniem obowiązków pracowniczych. Podobnie bezwzględny jest zakaz pracy w nocy i w godzinach nadliczbowych. Przyszła mama nie może pracować dłużej niż osiem godzin i to niezależnie od obowiązującego ją rozkładu pracy.
— Pracodawcy generalnie respektują przepisy o ochronie pracy kobiet — mówi Jacek Żerański. — Problemem jest często, szczególnie w małych firmach, znalezienie dla pracownicy w ciąży innego stanowiska pracy w sytuacji, gdy na dotychczasowym nie może pozostać ze względu na szkodliwe warunki. Jakiekolwiek naruszenie przepisów w zakresie uprawnień kobiet w ciąży jest wykroczeniem zagrożonym karą grzywny do 30 tysięcy złotych.

Inna praca, ta sama płaca
Jeśli kobieta pracuje w szczególnych warunkach lub w nocy, pracodawca może na czas ciąży przenieść ją na inne stanowisko. Jednak ta zmiana nie może wiązać się z obniżonym wynagrodzeniem. Jeśli przeniesienie na inne stanowisko jest niemożliwe, pracodawca musi zwolnić ją z obowiązku świadczenia pracy. — Taka pracownica zachowuje jednak prawo do pełnego wynagrodzenia — zapewnia Jacek Żerański. — Jeśli natomiast zmiana warunków pracy, skrócenie czasu pracy lub przeniesienie pracownicy do innej pracy powoduje obniżenie wynagrodzenia, przysługuje jej dodatek wyrównawczy.

Jeśli zwolnią, to z twojej winy
Ochronie w czasie ciąży podlega też sam stosunek pracy — kobiecie ciężarnej nie można wypowiedzieć umowy o pracę ani rozwiązać jej bez wypowiedzenia. Wyjątkiem jest umowa zawarta na okres próbny poniżej jednego miesiąca, czas wypowiedzenia takiej umowy wynosi wówczas tydzień. Z kolei gdy pracownica w ciąży jest na okresie próbnym, ale dłuższym niż miesiąc, umowa zostanie przedłużona do dnia porodu (o ile wygaśnie po upływie trzeciego miesiąca ciąży). W tym przypadku, w momencie porodu kobieta traci status pracownika, a co za tym idzie prawo do urlopu macierzyńskiego. Przysługuje jej jednak zasiłek macierzyński.
— Rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę za wypowiedzeniem z kobietą w ciąży może nastąpić tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy — mówi Jacek Żerański, rzecznik Okręgowego Inspektoratu Pracy w Olsztynie. — Umowa może być rozwiązana także wtedy, gdy zachodzą przyczyny uzasadniające jej rozwiązanie bez wypowiedzenia z winy pracownicy.
Anna Banaszkiewicz

Warunki szkodliwe to między innymi prace:
— związane z wysiłkiem fizycznym i transportem ciężarów
— wykonywane w mikroklimacie zimnym, ciepłym lub zmiennym
— w nadmiernym hałasie i drganiach
— narażające kobietę ciężarną na działanie pół elektromagnetycznych, promieniowania jonizującego i nadfioletowego
— przy monitorach ekranowych
— pod ziemią, poniżej poziomu gruntu i na wysokościach
— w podwyższonym lub obniżonym ciśnieniu
— w kontakcie ze szkodliwymi czynnikami biologicznymi
— w narażeniu na działanie szkodliwych substancji chemicznych
— grożące ciężkimi urazami fizycznymi i psychicznymi

Komentarze (0)

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB