Pracodawca może dofinansować wyprawkę szkolną dziecka pracownika

2015-07-24 10:46:41 (ost. akt: 2015-07-24 10:48:48)
Pracodawca może dofinansować wyprawkę szkolną dziecka pracownika

Zdjęcie jest tylko ilustracją do tekstu.

Autor zdjęcia: pixabay.com

Pracodawcy mają wiele możliwości, by pomóc swoim pracownikom i zarazem ich rodzinom. Jednym z takich sposobów jest dopłata do wyprawki szkolnej dziecka pracownika. Pracodawca może w tym celu skorzystać ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) lub bezpośrednio z pieniędzy firmy. Taką formę pomocy należy jednak odpowiednio rozliczyć.

Jeśli w firmie istnieje ZFŚS, pracodawca bez problemu może dofinansować przybory i materiały szkolne dla dzieci pracowników. Zgodnie z regulaminem może on przekazać im niezbędną sumę właśnie ze środków funduszu lub kupić odpowiednie przedmioty. W takim przypadku limit dofinansowania na wyprawkę powinien być dostosowany do sytuacji materialnej, życiowej i rodzinnej pracownika.

Art. 21 ust. 1 pkt 67 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych reguluje te kwestię i wskazuje, że do pewnej kwoty dofinansowanie wyprawki szkolnej jest zwolnione z opodatkowania. Pracodawca może przekazać jednemu pracownikowi maksymalnie 380 złotych rocznie.Ważne! Kwota ta odnosi się do wszystkich świadczeń przekazanych w danym roku z ZFŚS.

Jak wskazuje natomiast § 2 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, świadczenia pochodzące z ZFŚS, są całkowicie zwolnione ze składek ubezpieczeniowych.

Dopłata do wyprawki szkolnej dziecka pracownika może być także wypłacona w ramach zapomogi w związku z indywidualnym zdarzeniem losowym czy klęską życiową, długotrwałą chorobą lub śmiercią. Tu zwolnienie z opodatkowania dotyczy kwot wyższych niż 2280 złotych na rok podatkowy. W takiej sytuacji nie ma także znaczenia, czy pochodzi ona z ZFŚS, czy z dochodów firmy.

Jeżeli w firmie nie funkcjonuje ZFŚS lub pracodawca nie chce z niej skorzystać, może przeznaczyć na wyprawkę dla dzieci pracowników część środków obrotowych firmy. Dofinansowanie należy jednak wtedy traktować jako dodatkowy element wynagrodzenia za pracę (poza regularną płacą) i jako taki opodatkować.

Sumę, jaką pracodawca przeznaczył na wyprawkę, dolicza się do wynagrodzenia pracownika za dany miesiąc. Zatrudniający jest zobowiązany do odliczenia, pobrania i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy od całości na zasadach przewidzianych dla opodatkowania przychodów ze stosunku pracy.

Pieniądze na wyprawkę szkolną nie są częścią składową podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne pod warunkiem, że taką sytuację przewidziały układy zbiorowe pracy, regulaminy wynagrodzenia, obowiązujące w danym zakładzie pracy, lub przepisy o wynagradzaniu. W przypadku, gdy takie dofinansowanie zostało uregulowane przez którąś ze wspomnianych regulacji, należy je oskładkować.

oprac. jk

Komentarze (0)

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB