Zamykam firmę i już

2011-02-15 14:24:05 (ost. akt: 2011-02-15 14:26:06)

Działalność na własny rachunek daje dużo możliwości, ale też niesie ze sobą wiele zagrożeń. Któregoś dnia może się zdarzyć, że jedynym rozsądnym krokiem jest zlikwidowanie własnej firmy.

Zamykam firmę i już

Autor zdjęcia: Beata Waś

Zdarza się, że firma zaczyna przynosić straty, kondycja finansowa pogarsza się z każdym dniem, firma traci zdolność kredytową. Czy można sprawnie zakończyć działalność gospodarczą? Nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wraz z wprowadzeniem koncepcji tzw. „jednego okienka” miała wprowadzić spore ułatwienia. Jak się jednak wydaje, ani w kwestii rozpoczęcia działalności ani w kwestii zakończenia, nie polepszyła znacząco sytuacji...Wykreślenie z ewidencji

Każdy przedsiębiorca w ciągu 14 dni musi zgłosić organowi ewidencyjnemu zmiany dotyczące prowadzonej działalności. W przypadku likwidacji, wniosek powinien zawierać oznaczenie przedsiębiorcy (imię i nazwisko, nazwa firmy, PESEL), adres zamieszkania, przedmiot i miejsce wykonywania działalności, datę zakończenia oraz numer ewidencyjny. Następnie w ciągu 14 dni od zgłoszenia organ ewidencyjny jest zobowiązany dostarczyć zaświadczenie o wykreśleniu z ewidencji. Jest ono bezpłatne.Męka w biurach fiskusa

Kolejnym urzędem jaki musimy odwiedzić likwidując działalność gospodarczą, jest urząd skarbowy. Wizyta u fiskusa może nam zająć znaczne więcej czasu niż w pozostałych urzędach. Po pierwsze, musimy złożyć pismo, w którym informujemy o likwidacji działalności. Następnie dokonujemy aktualizacji danych dotyczących naszego numeru identyfikacji podatkowej NIP.
Na dokonanie zmian podatnik ma 30 dni od chwili zmiany danych dotyczących jego działalności.Kwestia podatków

Jeśli byliśmy płatnikami podatku VAT jesteśmy zobligowani do zgłoszenia w urzędzie skarbowym o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. Zgłoszenia musimy dokonać w ostatnim dniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT. 
Możemy być zmuszeni do odwiedzenia dwóch urzędów skarbowych. Dzieje się tak w przypadku, gdy miejsce naszego zamieszkania podlega pod inny US niż miejsce wykonywanej działalności. Spis z natury

Jeżeli prowadziliśmy działalność w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub na zasadach ogólnych, mamy obowiązek zrobić, na dzień likwidacji działalności, tzw. remanent likwidacyjny (nazywany spisem z natury).Powiadamiamy o tym naczelnika urzędu skarbowego siedem dni (w formie pisemnej) przed datą sporządzenia tego spisu. Trzeba też przygotować na dzień zaprzestania działalności remanent, który będzie podstawą do rozliczenia podatku VAT. Spis musi zostać sporządzony w ciągu 14 dni od dnia likwidacji firmy. Następnie w ciągu 7 dni od zakończenia remanentu jesteśmy zobligowani do zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o dokonanym spisie z natury, o ustalonej wartości towarów i o kwocie podatku należnego. Teraz do ZUS 

Kolejnym urzędem jaki musimy odwiedzić jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Składamy tu wniosek o wyrejestrowanie z obowiązku płacenia składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Do ZUS powinniśmy się udać nie później niż w ciągu 7 dni od momentu zaprzestania działalności.Pozbyć się REGON-u 

Ostatnim urzędem do jakiego musimy zawitać jest urząd statystyczny, gdzie składamy wniosek o usunięcie z Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej, w skrócie REGON. Wniosek o skreślenie należy składać w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających skreślenie – wystarczy do tego jedynie potwierdzone podanie o wykreślenie z ewidencji (nie jest wymagane zaświadczenie). Zawieszenie zamiast likwidacji

Czasami się zdarza, że jesteśmy zmuszeni zaprzestać działalności na jakiś określony czas (choroba, wyjazd itp.). W takim przypadku możemy ją zawieść. W tym celu należy pisemnie powiadomić o tym fakcie urząd skarbowy. Do niedawna również zawiadomienie ZUS o zawieszeniu w opłacaniu składek wystarczało. Od jakiegoś czasu stało się to jednak ryzykowne – ZUS może w takim wypadku naliczyć zaległe składki za okres zawieszenia wraz z odsetkami. 
Nie ma natomiast potrzeby wyrejestrowania jej z Ewidencji Podmiotów Gospodarczych. Jeżeli w przyszłości postanowimy odwiesić działalność nie poniesiemy z tego tytułu jakichkolwiek opłat. 

Beata Waś


Przedsiębiorca, który chce zlikwidować firmę musi udać się osobiście do: 

- urzędu gminy (miasta); 

- urzędu skarbowego; 

- Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;

- urzędu statystycznego.

Komentarze (1)

Dodaj komentarz Odśwież

Zacznij od: najciekawszych najstarszych najnowszych

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB

  1. kicia30 #282156 | 88.156.*.* 19 maj 2011 07:40

    Nie Polecam nikomu zakłoadanie działalności-chyba że potencjalne przychody bedą rzędu 3000 tyś i netto i więcej.

    ! - + odpowiedz na ten komentarz