Przyszłość twojej firmy jest dzisiaj

2012-01-13 15:13:01 (ost. akt: 2012-01-13 15:15:13)

Właściwie przygotowany biznesplan, kosztorys i prognoza finansowa są niezbędne w kontaktach z instytucjami finansowymi czy potencjalnymi inwestorami. Dają też przedsiębiorcy większą szansę na sukces. Przecież jak powiedział Alan Lakein: Planowanie to oprawianie przyszłości w ramy teraźniejszości.

Przyszłość twojej firmy jest dzisiaj

Autor zdjęcia: Futuro Finanse

Wiele osób przygotowując się do rozpoczęcia działalności gospodarczej, dokonuje jedynie bardzo oględnych szacunków dotyczących swojego biznesu. Tymczasem stworzenie koncepcji funkcjonowania firmy czy przedsięwzięcia powinno się zacząć właśnie od przygotowania biznesplanu. To uświadomi nam, jakie są potrzeby (przede wszystkim finansowe), możliwości oraz zagrożenia związane z rozpoczęciem projektu i pozwala uniknąć sytuacji, w której przedsiębiorca narazi się na niepotrzebne koszty czy problemy organizacyjne.

Niezbędnik każdego przedsiębiorcy

Jednym z najważniejszych elementów strategii przedsiębiorstwa jest planowanie działalności gospodarczej, którego odzwierciedleniem jest właśnie biznesplan. Ten dokument powinien konkretnie i zrozumiale określać cel działalności firmy (poddane wcześniej ocenie pod względem możliwości ich osiągnięcia), a także kompleksowo opisywać idee projektu oraz planowany czas realizacji poszczególnych jego etapów. Zadaniem tego dokumentu jest także przedstawianie w mierzalny sposób efektów działań. Biznesplan zawiera także perspektywy rozwoju firmy, może być również wzbogacony o analizę rynku lub branży.
Pełni on bardzo ważną funkcję wewnętrzną. — Jest pomocny przede wszystkim dla samego przedsiębiorcy — mówi Agata Brucko-Stępkowska, doradca finansowy. — Zapisanie pomysłu w strategii firmy zbliża do jego realizacji — przypisujemy mu bowiem konkretne narzędzia i czas wykonania. W ten sposób dokument staje się przewodnikiem z informacjami o tym, jak biznes powinien funkcjonować w ciągu najbliższych kilku lat — dodaje.
Biznesplan umożliwia także ocenę efektywności działalności firmy. Jego skrupulatna analiza pokazuje, na ile cele, jakie stawia przed sobą przedsiębiorca, są realne i jest wskazówką, jakich błędów unikać w przyszłości.
Dla adresatów najważniejsza w biznesplanie jest część finansowa. Zawiera ona nie tylko analizę stanu obecnego, ale także prognozę finansową, która przedstawia przyszłość przedsiębiorstwa czy projektu w szerszym horyzoncie czasowym. — Prezentowane w niej dane powinny opierać się na konkretnych szacunkach, popartych wynikami uzyskanymi dzięki zastosowaniu modeli ekonometrycznych — mówi Agata Brucko-Stępkowska. — Wszystko dlatego, że analiza zawartych w prognozie wskaźników ma stanowić dla odbiorców podstawę do stwierdzenia, czy przedsięwzięcie ma szansę na sukces i czy przyniesie zysk inwestorom.
Uzupełnieniem dla powyższych założeń jest kosztorys, służący przede wszystkim oszacowaniu kosztów przedsięwzięcia, a więc sumy pieniędzy potrzebnej do jego realizacji.

Klucz do dalszego rozwoju

Kontrola nad własnym biznesem to nie jedyny powód, dla którego warto tworzyć biznesplany, kosztorysy i prognozy finansowe. Te dokumenty umożliwiają przede wszystkim zdobycie kapitału z zewnątrz, co często warunkuje dalszy rozwój działalności. — Dzięki nim potencjalni pożyczkodawcy czy inwestorzy mogą ocenić szanse przedsięwzięcia i ryzyko związane z zaangażowaniem się w nie. Profesjonalnie przygotowany biznesplan jest także dla nich znakiem, że firma myśli o swoim rozwoju i jest zdolna do wykorzystania swojego potencjału — mówi Agata Brucko-Stępkowska.
Tego typu dokumenty są też konieczne przy staraniu się na przykład o kredyt na zakup nieruchomości lub środków trwałych, kredyt inwestycyjny czy obrotowy.
Ze względu na fakt, że dokumenty te powinny być zredagowane w odpowiedni sposób, napisane fachowym, ale zrozumiałym językiem, przedsiębiorca nie zawsze jest w stanie samodzielnie je przygotować. W takiej sytuacji dobrze jest skorzystać z pomocy doradcy finansowego. Doradca ma na pewno większe rozeznanie i doświadczenie przy konstruowaniu tego typu dokumentów. Wie też, jakie załączniki, warto do niego dodać, by ułatwić ocenę kondycji firmy. — Powtarzamy im, iż nie mogą pomijać słabych stron swoich firm — podkreśla Agata Brucko-Stępkowska. — Biznesplan nie ma być reklamą firmy. Z drugiej strony przedsiębiorca nie może podchodzić do swojego przedsięwzięcia zbyt krytycznie.
Konieczne jest właściwe wyważenie oceny potencjału firmy czy projektu. Aby biznesplan pokazywał, że przedsiębiorca zna branżę, w której działa, jest w stanie racjonalnie ocenić swoje plany i przeciwdziałać lub zaradzić zagrożeniom, które mogą pojawić się podczas prowadzenia działalności. kr

Komentarze (0)

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB