Kiedy pracodawca może żądać zaświadczenia o niekaralności?

2012-08-10 15:09:39 (ost. akt: 2012-08-10 15:11:03)

Coraz częściej zdarza się, że warunkiem przyjęcia do pracy jest przedstawienie aktualnego zaświadczenia o niekaralności. W przypadku, gdy przyszły pracodawca wymaga od kandydata np. na sprzedawcę, dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego (KRK), dopuszcza się dyskryminacji i naruszenia dóbr osobistych. Zwłaszcza wtedy gdy, brak zaświadczenia skutkuje nie przyjęciem do pracy.

Kiedy pracodawca może żądać zaświadczenia o niekaralności?
Kodeks Pracy jasno określa, jakich danych może żądać pracodawca od kandydatów do pracy (art. 221). Nie znajdziemy tam zapisu, że pracodawca ma prawo żądać od przyszłego pracownika zaświadczenia o niekaralności. Pracodawca może jednak żądać takiego dokumentu, jeśli charakter wykonywanej w przyszłości pracy tego wymaga.

Kto więc musi?
Obowiązek przedstawienia informacji z KRK dotyczy m.in. prokuratorów, sędziów, policjantów, pracowników samorządowych, agentów celnych, detektywów, ochroniarzy osób i mienia, taksówkarzy. Uprawnienie do uzyskania zaświadczenia o niekaralności kandydata do pracy przysługuje wyłącznie, gdy wynika to z przepisu ustawy. Pracodawca, który występuje do KRK o takie informacje powinien wskazać we wniosku odpowiedni przepis.

Waluciarz raz do roku
Są takie zawody, które wymagają cyklicznego okazywania aktualnego zaświadczenia o niekaralności.
—  Ma to miejsce w przypadku prowadzenia kantoru wymiany walut — mówi Justyna Metelska, adwokat. — Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe, działalność kantorową może wykonywać osoba fizyczna, która nie została prawomocnie skazana za przestępstwo skarbowe albo za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej. Ponadto tę działalność może wykonywać osoba prawna oraz spółka nie mająca osobowości prawnej, której żaden członek władz lub wspólnik nie został skazany za takie przestępstwo. Czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem działalności kantorowej dokonują osoby, które nie zostały skazane prawomocnie za ww. przestępstwa — dodaje.
Zatem przedsiębiorca, który prowadzi kantor musi raz w roku „odnowić“ swoje zaświadczenie o niekaralności. Przepis ten dotyczy również pracowników kantoru.

Sam chciał
Istnieją jednak sytuacje, w których kandydat do pracy, nie będąc do tego zobowiązany, sam występuje do KRK o wydanie zaświadczenia o niekaralności, a następnie wraz z dokumentami aplikacyjnymi przedstawia je przyszłemu pracodawcy. Potrzebna jest wówczas zgoda kandydata na przetwarzanie danych zawartych w zaświadczeniu, a dobrowolność jego przekazania nie powinna budzić wątpliwości. kr

Autor cytatu: Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym, prawo do uzyskania informacji o osobach, których dane zgromadzone zostały w Rejestrze, przysługuje pracodawcom, w zakresie niezbędnym dla zatrudnienia pracownika, co do którego z przepisów ustawy wynika wymóg niekaralności, korzystania z pełni praw publicznych, a także ustalenia uprawnienia do zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej.
źródło: TGC Corporate Lawyers


Komentarze (1)

Dodaj komentarz Odśwież

Zacznij od: najciekawszych najstarszych najnowszych

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB

  1. Patrycja #1004913 | 83.28.*.* 28 lut 2013 11:08

    Ostatnio wypełniałam on line formularz, który umożliwia uzyskanie zaświadczenia o niekaralności. https://ewnioski.pl/formularze/zaswiadcz enie-o-niekaralnosci/informacje Może komuś się przyda.

    ! - + odpowiedz na ten komentarz