Pracodawca chce zmienić umowę, a ty nie musisz się zgadzać

2011-12-16 15:54:26 (ost. akt: 2011-12-16 16:19:04)

Może się zdarzyć, że szef zechce nam powierzyć inne obowiązki, podwyższyć lub obniżyć pobory. Czy ma obowiązek konsultowania z pracownikiem wszelkich istotnych zmian?

W firmie różnie bywa. Po długim czasie względnego spokoju, może się okazać, że pracodawca nosi się z zamiarem zmienienia nam warunków pracy lub płacy.
Najwygodniejszym sposobem zmiany jest porozumienie. Można go zastosować do każdego typu umowy o pracę, w każdym czasie i bez konieczności podawania przyczyn zmian.
Porozumienie zmieniające powinno być zawarte na piśmie i określać, które warunki ulegają zmianie, propozycje nowych, a także datę ich wejścia w życie. Jeśli pracodawca chce zmienić warunki pracy na twoją korzyść, wystarczy, że poinformuje cię o tym ustnie (np. oznajmi, że da ci podwyżkę). W takim bowiem przypadku prawo zezwala na domniemanie zgody. Eksperci radzą, aby nawet wtedy domagać się pisma dotyczącego tej zmiany: aneksu do umowy o pracę, porozumienia zmieniającego lub nowego angażu.

Mówię szefowi „nie”!
Na nowe warunki zatrudnienia nie musisz się zgadzać. W takiej sytuacji pracodawca musi ci wręczyć wypowiedzenie zmieniające. Jest to jednostronne, pisemne oświadczenie o zmianie warunków pracy lub płacy. Jednak nie ma prawa tego zrobić, jeśli jesteś pracownikiem chronionym przed wypowiedzeniem — jesteś w ciąży, na urlopie macierzyńskim, zwolnieniu lekarskim itp. W wypowiedzeniu pracodawca musi podać przyczynę zmian, informację o wypowiedzeniu dotychczasowych warunków zatrudnienia, propozycje nowych i informację, co możesz w takiej sytuacji zrobić. Sam fakt wręczenia ci wypowiedzenia zmieniającego nie oznacza, że z dnia na dzień zmieniają się twoje warunki pracy i płacy. Pracodawca ma obowiązek przestrzegania terminów, które obowiązują przy wypowiadaniu umów o pracę

Przyjąć czy odrzucić?

Poprzez wypowiedzenie zmieniające, pracodawca może zaproponować ci zmianę niemal każdego warunku w umowie o pracę, z wyjątkiem jej rodzaju. Niedopuszczalna jest zmiana umowy na czas nieokreślony na umowę na czas określony. Jeśli do połowy okresu wypowiedzenia nie odrzucisz propozycji (poprzez pisemne oświadczenie), pracodawca odczyta to jako zgodę. Gdy odmówisz przyjęcia nowych warunków, twoja umowa o pracę ulegnie rozwiązaniu z upływem okresu wypowiedzenia. Jeżeli uważasz, że nowe warunki zaproponowane przez pracodawcę są dla ciebie krzywdzące lub przyczyna ich zmiany nie jest zgodna z prawdą, możesz odwołać się do sądu pracy. Masz na to 7 dni od momentu wręczenia ci wypowiedzenia zmieniającego. Samo odwołanie nie wstrzymuje jednak ważności wypowiedzenia zmieniającego.

Albo bierzesz, albo odejdź
Nie każda zmiana warunków zatrudnienia wymaga wypowiedzenia zmieniającego. W sytuacjach uzasadnionych potrzebami firmy, pracodawca ma prawo powierzyć nam inną pracę niż ta, którą mamy określoną w umowie. Nie może ona wiązać się ze zmniejszeniem wynagrodzenia i musi odpowiadać naszym kwalifikacjom. Pracodawca może zmienić także godziny pracy, jeżeli nie spowoduje to konieczności pracy w nocy. Natomiast nie ma prawa zlecić nam wykonywania dodatkowej pracy. Najpierw musi nas zwolnić z dotychczasowych zadań, a dopiero potem powierzyć inne. Praca na innym stanowisku nie może trwać w nieskończoność. Szef może nam ją powierzyć na nie dłużej niż 3 miesiące w roku kalendarzowym. Niestety, nie można odmówić przyjęcia nowych obowiązków. W przypadku odmowy, grozi wypowiedzenie umowy o pracę lub nawet rozwiązanie jej bez wypowiedzenia, czyli zwolnienie dyscyplinarne.
Anna Banaszkiewicz

Komentarze (0)

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB